cenový konfigurátor hliníkových a nerezových bránplotovzábradlí

model LEON

Tento druh výplne je umiestnený v horizontálnom smere. Minimálne medzery medzi výplňami sú 20mm, štandardne je to 40mm.

Typ profilu si vyberiete v ďalšom a poslednom kroku kde zadáte aj rozmery.

Zhrnutie cenovej ponuky
POLOŽKY CENOVEJ PONUKY