cenový konfigurátor hliníkových a nerezových bránplotovzábradlí

model BOSTON

Tento druh výplne je umiestnený vertikálne. Rozmery výplne sú 30x30mm a medzera medzi výplňami je približne 100mm.

Zhrnutie cenovej ponuky
POLOŽKY CENOVEJ PONUKY